Beeldhouwer en verzetsstrijder, geboren in Amsterdam op 26 november 1902 en gefusilleerd door de Duitsers op 10 juni 1944 in Overveen, is afkomstig uit een gereformeerd gezin met nog twee broers en een zus. Na zijn HBS tijd in Amsterdam gaat hij een opleiding tot werktuigkundige volgen bij de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht. Hij komt terecht op de tekenkamer waar al snel blijkt dat hij over een fantastisch talent beschikt. Hij maakt zelf tekenfilms, ontwerpt er en passant ook een projector voor en vervaardigt houten beelden. 

Zijn passie is beeldhouwen. Gerrit van der Veen is beroemd voor zijn sculpturen en zijn kunst. Inmiddels is hij gaan werken voor een oliemaatschappij op Curaçao. Dankzij het geldbedrag dat hij van zijn werkgever ontvangt, uit dankbaarheid voor het voorkomen van een ramp, kan hij eindelijk zijn roeping volgen. Gerrit van der Veen gaat studeren aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.

De beeldhouwer Gerrit van der Veen

Gerrit van der Veen is een veelzijdig kunstenaar

Gerrit van der Veen is een veelzijdig kunstenaar

Na twee jaar studie aan de academie besluit hij vanaf 1931 voltijd beeldhouwer te worden. In datzelfde jaar trouwt Gerrit van der Veen met Louise van der Chijs. Hij wordt vader van twee dochters, waarvan de oudste Louise, geboren in 1933, nog leeft. De eerste jaren zijn zwaar. Het gezin kan amper rondkomen. Geleidelijk aan stromen de opdrachten binnen en krijgt zijn werk meer bekendheid. Hij maakt portretten van bekende Nederlanders en wetenschappers. Van enkele leden van het Koninklijk Huis maakt hij prachtige beelden. Uiteindelijk krijgt hij een opdracht voor het ontwerpen van een nieuw bankbiljet, waardoor hij veel kennis opdoet over het gebruik van watermerken. Gerrit van der Veen is een veelzijdig kunstenaar. Zijn laatste grote beeldhouwwerk uit 1940 ‘De Eendracht Van Het Land‘ staat in Utrecht op de Leidseveertunnel bij het Centraal Station.

De Tweede Wereldoorlog en Gerrit van der Veen

In de Tweede Wereldoorlog weigerde van der Veen als beedlhouwer lid te woorden van door de Duitsers ingestelde Kulturkamer.Hij weigert de ariërverklaring (niet-jood verklaring) te tekenen en hij wenst zich ook niet te verbinden aan de Kultuurkamer. Hij schrijft een manifest, richt een illegaal kunstblad op en start met de Persoonsbewijzencentrale toen iedereen vanaf 14 jaar zich verplicht moest legitimeren. Samen met de drukker Frans Duwaer maakt hij vervalsingen van persoonsbewijzen, voedselbonnen en allerhande Ausweise. Bij deze grootscheepse vervalsingen waren meer dan honderd mensen betrokken. Gerrit van der Veen leidt een aantal spectaculaire acties waaronder een aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam. Bij zijn laatste verzetsdaad maakt hij, in een poging om kameraden te bevrijden uit de gevangenis, per ongeluk een waakhond wakker. Hij wordt neergeschoten, weet half verlamd toch nog te ontkomen, maar wordt later opgepakt op zijn onderduikadres en samen met een aantal verzetskameraden, waaronder ook Frans Duwaer, in de duinen bij Overveen op 10 juni 1944 gefusilleerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2017 gerritvanderveen.nl